Premium Dental Group | Premium Dental Group
Szkolenia medyczne oraz biznesowe dla sektora stomatologicznego, kompleksowa organizacja pobytu i leczenia turystów medycznych, kompleksowe wsparcie z obszaru komunikacji marketingowej dla praktyk stomatologicznych.
szkolenia medyczne, szkolenia biznesowe dla stomatologii, turystyka medyczna, biznes stomatologiczny, stomatologia
363
home,page-template,page-template-full_screen,page-template-full_screen-php,page,page-id-363,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch-ver-1.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.0.1,vc_responsive

Premium Dental Group

Stomatologia w każdym wymiarze

Skontaktuj się

Czym się zajmujemy?

Premium Dental Academy

Szkolenia medyczne oraz biznesowe dla sektora stomatologicznego, prowadzone przez doświadczonych praktyków z branży stomatologicznej

Czytaj więcej

Premium Dental Travel

Kompleksowa organizacja pobytu i leczenia turystów medycznych w zrzeszonej sieci klinik stomatologicznych

Czytaj więcej

Premium Dental Marketing

Kompleksowe wsparcie z obszaru komunikacji marketingowej dla praktyk stomatologicznych

 

Czytaj więcej

Premium Dental Magazine

Jedyny na rynku magazyn poświęcony biznesowym i prawnym aspektom prowadzenia działalności stomatologicznej

Czytaj więcej

Premium Dental Academy

Przekazujemy wiedzę, która zainspiruje Cię do działania i da rynkową przewagę. Pomożemy Ci być na bieżąco z najnowszymi trendami, zarówno w obszarze medycznym, jak również w biznesowym aspekcie prowadzenia praktyki stomatologicznej. Sprawdź czego możesz się z nami nauczyć.

Dowiedz się więcej

Premium Dental
Travel

Zajmujemy się kompleksową obsługą przyjazdu i organizacji pobytu turystów medycznych, którzy zdecydowali się na podjęcie leczenia w jednej z działających w naszej sieci klinik stomatologicznych, świadczących usługi na poziomie premium.

Dowiedz się więcej

Premium Dental Marketing

Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia informatyczne do zwiększania przewagi rynkowej w coraz bardziej konkurencyjnej branży stomatologicznej. Dzięki nam, Twoja klinika będzie prowadzić efektywną komunikację marketingową, docierając do szerokiego grona Pacjentów. Przekonaj się jak dotrzeć do większej liczby pacjentów.

Dowiedz się więcej

Premium Dental Magazine

Stomatologia to nie tylko aspekty medyczne; to również sposób na dochodowy biznes. Oczywiście pod warunkiem, że prowadzony jest zgodnie z najnowszymi trendami zarządzania i komunikacji z Pacjentem. Na rynku znaleźć można wiele periodyków skierowanych do lekarzy stomatologów, które dotyczą aspektów medycznych, brakuje jednak takich, które przekazują wiedzę o biznesowych aspektach prowadzenia prywatnej kliniki stomatologicznej. Naszą ambicją jest to by Premium Dental Magazine zapełnił tę lukę.

Podaj adres e-mail i pobierz bieżący numer e-magazynu Premium Dental

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych , przez administratora danych, Premium Dental Group sp. z o.o. sp.k. 10-061 Olsztyn , ul. W.Barczewskiego 1 KRS 0000583152 , NIP 739 387 99 83 Regon 363007067 w podanym zakresie

przetwarzanie przez administratora danych moich danych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883 z późn. zm.)

otrzymywanie drogą poczty elektronicznej Newslettera Premium Dental Magazine oraz informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 19.07. 2002 r. (Dz.U. nr 14, poz.1204)
otrzymywanie drogą poczty elektronicznej e- magazynu Premium Dental Magazine

Zastrzegam sobie możliwość wglądu do danych i ich aktualizacji

Podaj adres e-mail, na który wyślemy e-magazyn

close

Regulamin

magazynu Premium Dental Magazine

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Premium Dental Group sp.z o.o. sp.k z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000583152, nr NIP 7393879983, nr REGON 363007067. Kontakt z Wydawcą pod adresem mailowym kontakt@krainazdrowegousmiechu.pl.
  2. Administrator- podmiot świadczący usługę dostępu do magazynu Premium Dental Magazine, na stronie www.premium-dental.pl, to jest firma Premium Dental Group sp.z o.o. sp.k z siedzibą w Olsztynie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000583152, nr NIP 7393879983, nr REGON 363007067. Kontakt z Administratorem pod adresem mailowym kontakt@krainazdrowegousmiechu.pl.
  3. Formularz Subskrypcyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, umożliwiający złożenie zamówienia na elektroniczne wydanie magazynu Premium Dental Magazine.
  4. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Wydawcy i Administratora.
  5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.premium-dental.pl oraz jego podstrony.
  6. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
  7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu, w szczególności zaś przesyłania na adres mailowy Użytkownika, podany w Formularzu Subskrypcyjnym, linku do pobrania najnowszego numeru magazynu Premium Dental Magazine.
  8. Premium Dental Magazine – magazyn w postaci cyfrowego pliku w formacie PDF.
  9. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
  10. Autor – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu lub w imieniu osoby prawnej, która przesyła i/lub publikuje swoje utwory (artykuły, grafiki, etc.) w magazynie Premium Dental Magazine.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Administrator ustala niniejszym Regulamin.

 

Dział II. Oferowane funkcjonalności w ramach Serwisu

 1. Zawierając umowę o świadczenie usług dostępu do Serwisu, Użytkownik otrzymuje prawo do pobierania bieżącego numeru magazynu Premium Dental Magazine.
 2. Usługa dostępna w Serwisie mają charakter darmowy.
 3. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi następuje w chwili przesłania do Administratora danych zawartych w Formularzu Subskrypcyjnym i potwierdzenia akceptacji warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez kliknięcie na link dezaktywujący podawany w każdym mailu przesyłanym przez Wydawcę do Użytkownika. W przypadku Usług płatnych warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie zaległych płatności w stosunku do Wydawcy.
 5. Wydawca i Administrator zastrzegają sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników.

 

Dział III. Warunki korzystania z Serwisu i zasady odpowiedzialności

 1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w magazynie Premium Dental Magazine, Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 3. W przypadku przesyłania do Wydawcy materiałów takich jak np. artykuły, znaki graficzne, zdjęcia etc., Autor oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych utworów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Autor ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 4. Autor udziela Wydawcy na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w Premium Dental Magazine w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.
 5. Wydawca i Administrator zwracają uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Wydawcy oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

 

 

DZIAŁ IV. Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Premium Dental Group sp.z o.o. sp.k z siedzibą w Olsztynie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0000583152, nr NIP 7393879983, nr REGON 363007067. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:  – realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu, – w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych Wydawcy lub jego partnerów (wszelkie informacje będą wysyłane zawsze za pośrednictwem Wydawcy, podane w Formularzu Subskrypcyjnym dane nie będą nikomu udostępniane), – brania udziału w konkursach organizowanych przez Wydawcę lub jego partnerów.
 2. W chwili przesłania Formularza subskrypcyjnego Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu swoich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą poczty elektronicznej informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uprawnienie to może być zrealizowane poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres e-mail: kontakt@krainazdrowegousmiechu.pl.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu wskazanych w Dziale II pkt. 1.
 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.
 6. Administrator spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 8. W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 9. Administrator informuje, że w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Serwis zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), informacje o przeglądarce (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania)
 10. Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 11. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 12. Administrator informuje, że ruch na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

 

 

DZIAŁ V. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016 roku.
 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.premium-dental.pl/#regulamin
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Kontakt

(+48) 506 999 272

m.dornowski@premium-dental.pl